Privacy:
Fantasyboek.eu is geen bedrijf, maar een informatieve website met betrekking tot de boeken van de auteur Mark Tamminga.
Contact vanaf de volgers/gebruikers loopt via de contact pagina en het daar vermelde e-mail adres.  Contact via dit medium wordt alleen opgeslagen voor direct contact met de verstrekker, de volger/gebruiker van de website fantasyboek.eu. Promotionele activiteiten van fantasyboek.eu via de verstrekte e-mail gegevens, zal vooraf gegaan worden door een verzoek om goedkeuring, tenzij deze reeds eerder is verstrekt. De gegevens van de volger/gebruiker van de website fantasyboek.eu, die doormiddel van e-mail aan fantasyboek.eu worden verstrekt, worden nooit aan derden ter beschikking gesteld en zijn alleen voor fanatsyboek.eu ter verstrekking van informatie aan genoemde volger /gebruiker. E-mails verstuurd aan fantasyboek.eu worden alleen beveiligd door de standaard outlook beveiliging.
Google analytics verzamelt gegevens waar fantasyboek.eu geen invloed op heeft. Fantasyboek.eu zal hieraan geen gegevens ontlenen, dan wel opvragen. Fantasyboek.eu werkt niet met een contact formulier om te voorkomen dat gegevens van de volgers/gebruikers via webhosting worden verzameld en geregistreerd. Ook hierop heeft fantasyboek.eu verder geen invloed. Een volger/gebruiker kan via e-mail laten weten verder geen prijs te stellen op informatie van fantasyboek.eu.  In dat geval zal fantasyboek.eu alle e-mail correspondentie van de betreffende volger/gebruiker vernietigen.  Iedere volger/gebruiker van fantasyboek.eu
heeft recht op inzage in alle persoonsgegevens die bij fantasyboek.eu via e-mail bekent zijn gemaakt en door fantasyboek.eu zijn opgeslagen. Tevens is het een recht van de volger/gebruiker van de website fantasyboek.eu, om te vragen om rectificatie van persoonsgegevens, waaronder het al eerder genoemde vernietigen van alle gegevens van de volger/gebruiker die bekent zijn bij fantasyboek.eu.  Fantasyboek.eu vraagt nooit om privacy gevoelige informatie. Gegevens worden door de volgers/gebruikers vrijwillig via e-mail verstrekt.
In het bijzonder: Bankgegevens dan wel creditcard gegevens zullen nooit door fantasyboek.eu worden opgevraagd, daar dit geen verkopende website is.